Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I Postanowienia Ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym byCabo działającym pod adresem www.shop.bycabo.com, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 2. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu (takich jak błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

 3. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z  wyjątkiem dni wolnych do pracy.

 4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego. 

 5. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego

 

II Definicje:

Sprzedawca - to firma Beata Stańczak byCabo z siedzibą w Gdańsku przy ul. Ujeścisko 20/4, NIP 5832205318, REGON 192906355

Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Sklep – to sklep internetowy byCabo, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.shop.bycabo.com

Towar lub Produkt – oznacza artykuły odzieżowe i akcesoria wyprodukowane lub dostarczone przez byCabo do sprzedaży detalicznej oznaczone znakami towarowymi byCabo

Cena–to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej bycabo.com. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta

Dostawca – to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą. 

Koszt dostawy, wysyłki towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.


Zamówienie –to dyspozycja zakupu na Towar złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.


 

III Zamówienia

 

 1. Składanie zamówienia
 • Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:
- wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.

 • Dane wymagane do wystawienia faktury VAT, Klient może wskazać w Zamówieniu, jeżeli wymagane przez Klienta jest wystawienie faktury VAT.

 • Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa  ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.

 • Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient. 

 • Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

 • Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

 

 1. Realizacja Zamówienia
 • Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 

 • Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 • Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta w następujący sposób:  przelewem na rachunek bankowy (przedpłata), przy odbiorze przesyłki  (za pobraniem), przez system PayU, DotPay oraz PayPal.
 • Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, zakup zostaje automatycznie anulowany.
 • Czas realizacji Zamówień wynosi do 2 dni roboczych, liczonych odpowiednio: dla zamówień z płatnością przy odbiorze przesyłki - od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia, dla zamówień opłaconych przelewem bankowym, przez system PayU i PayPal - od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. 
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU (dot. zamówień realizowanych na terenie Polski opłacanych w PLN) lub DotPay (dot. zamówień wysyłanych zagranicę opłacanych w EUR)
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez kontakt emailowy
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy: nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia,
 zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu, gdy Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu
.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 • Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

 1. Dostawa zamówionego Towaru
 • Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy (DHL dla przesyłek krajowych, UPS dla przesyłek zagranicznych).

 • Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.

 • Dostawca dostarcza przesyłki w ciągu: przesyłka krajowa DHL 1-2 dni robocze, przesyłka zagraniczna UPS 2-5 dni robocze od chwili nadania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się kuriera z obowiązujących terminów.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

 • Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę i pakowane w firmowe pudełka oklejone taśmą lub zapakowane w kopertę foliową. Jeżeli do klienta dotrze przesyłka z uszkodzoną taśmą lub kopertą, wskazująca na ingerencję osób trzecich, Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

 • W przypadku nie sprawdzenia zawartości paczki w obecności Dostawcy, reklamacje związane z w/w punktem nie będą uwzględniane. Jeśli nastąpi taka sytuacja należy sporządzić protokół uszkodzeń i przesłać na nasz adres.

 

IV Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru

 1. Klient może w ciągu 14 dni od chwili dostarczenia towaru, bez podania przyczyny, dokonać rezygnacji z zakupionego towaru, kontaktując się wcześniej telefonicznie  na nr +48 603 104 180 lub emailowo na adres info@bycabo.com ze Sprzedawcą. Zwracany towar odsyła na koszt własny.
 2. Adres, na jaki należy odsyłać towar: byCabo Beata Stańczak, 80-130 Gdańsk, ul. Ujeścisko 20/4
 3. Rezygnacja może dotyczyć całości złożonego zamówienia bądź jego części.
 4. Jeśli zapłata nastąpiła przez PayPal, DotPay lub PayU – pieniądze zostaną zwrócone w ten sam sposób, jeżeli zapłata została dokonana z góry przelewem, to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego została dokonana płatność, lub inne, wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Towaru.
 5. Każdy towar może zostać wymieniony na inny rozmiar czy też kolor. Wymiana towarów wiąże się z poniesieniem przez Klienta kosztów wysyłki wymienianego towaru na adres Sprzedawcy.
 6. Zwracany lub wymieniany Towar:
 - powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez producenta,
 - powinien być kompletny, 
- posiadać metki i zabezpieczenia
, - nie może nosić śladów użytkowania. 
 7. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.

 9. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny. 

 10. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta
 11. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

V Reklamacje

 1. W przypadku otrzymania wadliwego towaru, a w szczególności w przypadku, gdy towar posiada wady fabryczne, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu, stwierdzonej niezgodności towaru z jego opisem w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do reklamowania towaru.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym byCabo.
 3. Pisemną reklamację, wraz z dowodem zakupu i towarem należy odesłać do Sprzedawcy. Reklamacja może być odrzucona z powodu braku rachunku, faktury VAT, braku pisma reklamacyjnego, bądź faktu, że towar zostałł uszkodzony po otrzymaniu towaru przez Klienta.
 4. Klient ponosi koszty dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu. Warunkiem zwrotu kosztów dostawy jest pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 5. Klient powinien podać w reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
 7. W przypadku uznania reklamacji Sklep wyśle do Klienta towar pełnowartościowy - naprawiony lub nowy. Jeśli będzie to niemożliwe z powodu braku Towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość Ceny Towaru lub dokona wymiany na inny, po uprzedniej konsultacji z Klientem.
 8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 9. Adresem właściwym dla przesyłek reklamacyjnych jest: byCabo 80-130 Gdańsk, ul. Ujeścisko 20/4

 

VI Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Sklep Internetowy byCabo. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym byCabo wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep Internetowy byCabo.
 2. W celu realizacji płatności przez firmę Payu niezbędne dane są udostępniane firmie Payu SA oraz informacje teleadresowe przekazywane są Dostawcom, którzy realizują dostawę zamówionych Towarów. 
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

 4. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Zgodnie z w/w ustawą Klienci mają wgląd do swoich danych oraz mają prawo do ich modyfikowania lub usunięcia, po wysłaniu do nas e-maila z prośbą o usunięcie konta ze sklepu, gdyż tylko administrator/właściciel ma dostęp do tej funkcji
 6.  

 

VII Postanowienia końcowe

 1. W celu złożenia zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.
.
 3. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.
 4. W sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. W przypadku wyniku jakiegoś sporu miejscem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd najbliższy siedziby Sprzedawcy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep Internetowy. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z ww ustawą Klienci mają wgląd do swoich danych oraz mają prawo do ich modyfikowania lub usunięcia, po wysłaniu do nas e-maila z prośbą o usunięcie konta ze sklepu.

Jakie dane  zbieramy?

Podczas korzystania oraz zakupów w sklepie internetowym możecie zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane te są niezbędne, by zamówienia zostało zapisane w systemie. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, wysyłki newslettera oraz najlepszego dostosowania naszej oferty do twoich potrzeb.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Podczas wizyty na naszej stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Jeżeli zapisałeś się na newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy twoje dane w celu wysyłki newslettera. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań klienta, zbieraniu danych demograficznych, personalizacji newsletterów. byCabo Beata Stańczak  nie udostępnia danych osobowych podmiotom gospodarczym w celu osiągania korzyści materialnych, czy też ich dalszego przetwarzania.

W jaki sposób kontaktujemy się z klientami?

Jeżeli dokonałeś zakupu i pozostawiłeś nam swój adres mailowy, wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia. Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, będziesz otrzymywać go droga mailową. W każdej chwili możesz również wypisać się z newslettera.

Pliki Cookies

Korzystając ze sklepu w niektórych obszarach wykorzystujemy pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go. Zapis plików Cookies zwiększa wydajność oraz wygodę z korzystania z naszej strony. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i jego użytkownika, nie naruszają w żaden sposób twojej prywatności. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę. Pliki Cookies nie zawierają danych osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stronie

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl